75 jaar vrijheid Ootmarsum

Privacyverklaring

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020, gevestigd aan Villapark 5, 7631 BE Ootmarsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.75jaarvrijheidootmarsum.nl  
Villapark 5, 7631 BE Ootmarsum
75jaarvrijheidootmarsum@gmail.com

Esther Rikmanspoel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020. Zij is te bereiken via 75jaarvrijheidootmarsum@gmail.com

Verzamelde gegevens

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als vrijwilliger of als sponsor. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze bestuursleden en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over onze activiteiten.
  • Indien u daartoe toestemming verleent, het aanmerken als sponsor van Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020.
  • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 75jaarvrijheidootmarsum@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 diensten te verlenen.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020) tussen zit. 

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 75jaarvrijheidootmarsum@gmail.com

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

Naam Domein Doel Vervaldatum Type
_ga 75jaarvrijheidootmarsum.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar HTTP Cookie
_gat 75jaarvrijheidootmarsum.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid 75jaarvrijheidootmarsum.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 75jaarvrijheidootmarsum@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting 75 Jaar Vrijheid Ootmarsum 2020 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

75 jaar vrijheid Ootmarsum en omstreken

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven,
in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn
om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Onze sponsoren